Missie Create Your Pride wil mensen kennis en vaardigheden bijbrengen om de positie van LHBT+ mensen te verbeteren.

Visie Create Your Pride wil dat over een aantal jaar het stigma en de onwetendheid omtrent LHBT+ weggevaagd is en LHBT+ mensen genormaliseerd en gelijk zijn in de Nederlandse maatschappij.